தமிழ் இலக்கணம் – 3

தமிழின் தொன்மையினையும், அதன் வளத்தையும் அறிய இலக்கண, இலக்கியங்களை நன்கு கற்க வேண்டும். அவ்வகையில் இந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு சிலவற்றை கற்பிக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்… தொடர்ந்து பாருங்கள்… குறைகளைச் சுட்டிக்காட்டுங்கள்… நிறைகளை கண்டு வாழ்த்திடுங்கள்… எங்களை வழிநடத்துங்கள்… வாழ்க தமிழ்! பி.டி.எப் வடிவில் தரவிரக்கம் செய்ய கீழுள்ள பட்டனை கிளிக் செய்க…

தமிழ் இலக்கணம் – 2

தமிழின் தொன்மையினையும், அதன் வளத்தையும் அறிய இலக்கண, இலக்கியங்களை நன்கு கற்க வேண்டும். அவ்வகையில் இந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு சிலவற்றை கற்பிக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்… தொடர்ந்து பாருங்கள்… குறைகளைச் சுட்டிக்காட்டுங்கள்… நிறைகளை கண்டு வாழ்த்திடுங்கள்… எங்களை வழிநடத்துங்கள்… வாழ்க தமிழ்! பி.டி.எப் வடிவில் தரவிரக்கம் செய்ய கீழுள்ள பட்டனை கிளிக் செய்க…

Camtasia Top Intros Free Downloads

Official website: Camtasia WEBSITE: https://www.techsmith.com/ http://filehippo.com/download_camtasia_studio/ வீடியோ எடிட்டிங் செய்யும் அனைவருக்கும் உபயோகமான ஒன்றாக இது திகழ்கிறது. இந்த வீடியோ பதிவில் நாம் இவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை முழுமையாக பார்க்க இருக்கிறோம்… தொடர்ந்து பிளேலிஸ்டில் உள்ள வீடியோக்களைப் பார்த்து நீங்களும் சிறப்பாக வீடியோ எடிட்டிங் செய்யுங்கள்… Top 7 Intro Templates for Read More …

Camtasia 8 tutorials in Tamil

Official website: Camtasia WEBSITE: https://www.techsmith.com/ http://filehippo.com/download_camtasia_studio/ வீடியோ எடிட்டிங் செய்யும் அனைவருக்கும் உபயோகமான ஒன்றாக இது திகழ்கிறது. இந்த வீடியோ பதிவில் நாம் இவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை முழுமையாக பார்க்க இருக்கிறோம்… தொடர்ந்து பிளேலிஸ்டில் உள்ள வீடியோக்களைப் பார்த்து நீங்களும் சிறப்பாக வீடியோ எடிட்டிங் செய்யுங்கள்… Intros free download here

தமிழ் இலக்கணம் – 1

தமிழின் தொன்மையினையும், அதன் வளத்தையும் அறிய இலக்கண, இலக்கியங்களை நன்கு கற்க வேண்டும். அவ்வகையில் இந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு சிலவற்றை கற்பிக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்… தொடர்ந்து பாருங்கள்… குறைகளைச் சுட்டிக்காட்டுங்கள்… நிறைகளை கண்டு வாழ்த்திடுங்கள்… எங்களை வழிநடத்துங்கள்… வாழ்க தமிழ்! பி.டி.எப் வடிவில் தரவிரக்கம் செய்ய கீழுள்ள பட்டனை கிளிக் செய்க…