science equipment and uses

அறிவியல் கருவிகளும் அதன் பயன்பாடுகளும்… Tnpsc வினாக்களில் இன்றியமையாத பகுதி உள்ளது. இதில் ஒரு வினா கட்டாயம் இடம்பெறுகிறது. எனவே நாம் அறிந்து வைத்துக்கொள்வோம்… பி.டி.எப் வடிவில் தரவிரக்கம் செய்ய கீழுள்ள பட்டனை கிளிக் செய்க…