சமீபத்திய நிகழ்வுகள்

2017 ஆண்டு சமீபத்திய நிகழ்வுகள் படிக்க

மத்திய, மாநில அரசின் திட்டங்கள்

பெண் குழந்தைகளைப் பாதுகாப்போம் & பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம், படிக்க
சாகர் மாலா திட்டம், படிக்க
பிரதமரின் கிருஷி சின்சாய் திட்டம், படிக்க
ஸ்வாச் பாரத் அபியான், படிக்க
நிர்பயா நிதித் திட்டம் படிக்க

பொதுத்தமிழ்

பண்புத்தொகை படிக்க

பொது அறிவியல்

நீர் படிக்க
ஐ.நா.வின் இளம் அமைதித் தூதர் படிக்க
அறிவியல் பிரிவுகள் படிக்க
அறிவியல் கண்டுபிடிப்புளும் அறிஞர்களும் படிக்க
அறிவியலில் பயன்படுத்தும் கருவிகள் படிக்க
அறிவியல் கருவிகளும் அதன் பயன்பாடுகளும் படிக்க
பஞ்சாயத்துக்களின் அமைப்பு படிக்க
இந்திய ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் படிக்க
இந்திய தேர்தல் ஆணையம் & தேர்தல்கள் படிக்க
இந்தியாவின் உயரிய விருதுகள் படிக்க

இந்திய வரலாறு

அலெக்சாண்டர் படையெடுப்பு படிக்க
புத்த சமயம் படிக்க
அம்பேத்கர் படிக்க
பல்லவர்கள் படிக்க

இந்திய அரசியலமைப்பு

இந்திய அரசியலமைப்பு பகுதி – 1 படிக்க
இந்திய அரசியலமைப்பு பகுதி – 2 படிக்க
இந்திய அரசியலமைப்பு பகுதி – 3 படிக்க
இந்திய அரசியலமைப்பு பகுதி – 4 படிக்க
இந்திய அரசியலமைப்பு பகுதி – 5 படிக்க
இந்திய அரசியலமைப்பு பகுதி – 6 படிக்க
இந்திய அரசியலமைப்பு பகுதி – 7 படிக்க

இயற்பியல்

இயற்பியல் அடிப்படை அலகுகள் படிக்க

வேதியியல் பாடத்தொகுப்பு

வேதியியல் பகுதி – 1 படிக்க
வேதியியல் பகுதி – 2 படிக்க
வேதியியல் பகுதி – 3 படிக்க
வேதியியல் பகுதி – 4 படிக்க
வேதியியல் பகுதி – 5 படிக்க
வேதியியல் பகுதி – 6 படிக்க
வேதியியல் பகுதி – 7 படிக்க
வேதியியல் பகுதி – 8 படிக்க
வேதியியல் பகுதி – 9 படிக்க
வேதியியல் பகுதி – 10 படிக்க
வேதியியல் பகுதி – 11 படிக்க
வேதியியல் பகுதி – 12 படிக்க
வேதியியல் பகுதி – 13 படிக்க

பொருளாதாரம் பாடத்தொகுப்பு

பொருளாதாரம் பகுதி – 1 படிக்க
பொருளாதாரம் பகுதி – 2 படிக்க
பொருளாதாரம் பகுதி – 3 படிக்க
பொருளாதாரம் பகுதி – 4 படிக்க
பொருளாதாரம் பகுதி – 5 படிக்க
பொருளாதாரம் பகுதி – 6 படிக்க
பொருளாதாரம் பகுதி – 7 படிக்க
பொருளாதாரம் பகுதி – 8 படிக்க
பொருளாதாரம் பகுதி – 9 படிக்க
பொருளாதாரம் பகுதி – 10 படிக்க
பொருளாதாரம் பகுதி – 11 படிக்க
பொருளாதாரம் பகுதி – 12 படிக்க

புவியியல்

புவியியல் பகுதி – 1 படிக்க
புவியியல் பகுதி – 2 படிக்க
புவியியல் பகுதி – 3 படிக்க
புவியியல் பகுதி – 4 படிக்க
புவியியல் பகுதி – 5 படிக்க

பொது அறிவு

ஐரோப்பிய வரலாறு படிக்க
TNPSC Exams Quick Notes படிக்க
முக்கிய வினா மற்றும் விடைகள் 50 பக்கம் படிக்க
முக்கிய தினங்கள் படிக்க
TNPSC பொதுத்தமிழ் இலக்கணம் படிக்க
வரலாறு பாடக் குறிப்புகள் படிக்க
தமிழ் இலக்கியம் பகுதி – 1 படிக்க
தமிழ் இலக்கியம் பகுதி – 2 படிக்க
தமிழ் இலக்கணக் குறிப்புகள் பகுதி – 1 படிக்க
தமிழ் இலக்கணக் குறிப்புகள் பகுதி – 2 படிக்க
தமிழ் இலக்கணக் குறிப்புகள் பகுதி – 3 படிக்க
தமிழக எழுத்தாளர்கள் பகுதி – 1 படிக்க
தமிழக எழுத்தாளர்கள் பகுதி – 2 படிக்க
தமிழக எழுத்தாளர்கள் பகுதி – 3 படிக்க
தமிழக எழுத்தாளர்கள் பகுதி – 4 படிக்க
தமிழக எழுத்தாளர்கள் பகுதி – 5 படிக்க
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 படிக்க
பொது அறிவு – பகுதி – 1 படிக்க
பொது அறிவு – பகுதி – 2 படிக்க
பொது அறிவு – பகுதி – 3 படிக்க
பொது அறிவு – பகுதி – 4 படிக்க
பொது அறிவு – பகுதி – 5 படிக்க
பொது அறிவு – பகுதி – 6 படிக்க
இந்திய தேர்தலில் உள்ள பிரச்சினைகள் படிக்க
7ம் வகுப்பு அறிவியல் பாடக்குறிப்புகள் படிக்க
இந்திய அரசியலமைப்பு முகப்புரை படிக்க
கவனத்தில் கொள்க…

இத்தளத்தில் அரசுத் தேர்வுகளை எதிர்கொள்ளும் மாணவர்களுக்காக பிரத்யேகமாக பாடங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது…

மிகவும் கவனத்துடன் தொகுக்கப்பட்டிருப்பினும் சிற்சில பிழைகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உண்டு. பிழைகளை சுட்டிக்காட்டுக… திருத்தம் செய்து சரியான பாடங்களைப் படிப்போம்…

email : editorvalavan@gmail.com

முகவரி

வளவன் பதிப்பம்

2வது தளம், பை-பாஸ் சாலை, ஆம்பூர் – 635802. வேலூர் மாவட்டம்.

Newsletter